[ NL ]

PsyTests Tests ontwikkeld door het GestaltReVision lab.

Lijst van beschikbare tests.

Leuvense Perceptuele Organisatie Screening Test
De L-POST is ontwikkeld om clinici, neuropsychologen en onderzoekers een test aan te bieden die mogelijke problemen in visuele perceptie opspoort in diverse patiëntenpopulaties. De screeningstest bestaat uit 15 deeltesten die een brede waaier aan processen van perceptuele organisatie meten zoals figuur-achtergrond segregatie, lokale en globale verwerking, vormperceptie en de capaciteit om perceptuele groepering uit te voeren op basis van gelijke bewegingsrichting, co-lineariteit en nabijheid. Om de cognitieve belasting te beperken en consistentie over de deel testen heen te verhogen, kozen we voor een matching-to-sample procedure in elke deeltest. The test kan afgenomen worden in 20-40 minuten. We voorzien een interface voor clinici die het mogelijk maakt om een samenvatting van de resultaten af te drukken, om een back-up bij te houden van de resultaten van elke patiënt, om de ruwe data te downloaden en om de resultaten van een patiënt onmiddellijk te vergelijken met normgegevens van meer dan 1500 vrijwilligers in verschillende leeftijdsgroepen. Voor meer methodologische details kan u onze publicatie in Behavior Research Methods. raadplegen. De test is vrij beschikbaar. Indien u graag wil meewerken aan een grootschalig onderzoek in verschillende centra waarbij L-POST wordt gebruikt bij specifieke populaties (bijvoorbeeld schizofrenie, autisme, ziekte van Alzheimer of ziekte van Huntingdon) of indien u advies wil over het interpreteren van de resultaten kan u ons contacteren op lpost@gestaltrevision.be.
test 4
test 4 in 't nederlands. test 4 in 't nederlands. test 4 in 't nederlands. test 4 in 't nederlands. test 4 in 't nederlands. test 4 in 't nederlands. test 4 in 't nederlands. test 4 in 't nederlands. test 4 in 't nederlands. test 4 in 't nederlands. test 4 in 't nederlands. test 4 in 't nederlands. test 4 in 't nederlands. test 4 in 't nederlands.
test 5
test 5 in 't nederlands. test 5 in 't nederlands. test 5 in 't nederlands. test 5 in 't nederlands. test 5 in 't nederlands. test 5 in 't nederlands. test 5 in 't nederlands. test 5 in 't nederlands. test 5 in 't nederlands. test 5 in 't nederlands. test 5 in 't nederlands. test 5 in 't nederlands.